Det psykoterapeutiske forløb

Det psykoterapeutiskeforløb

Alle psykoterapeutiske forløb er selvfølgelig individuelt opbygget og afhængige af de specifikke problemstillinger og behov, du som klient kommer med. Alle forløb vil dog typisk indeholde:

 •  Den første session
  En første session hvor du får mulighed for at møde mig som studenterterapeut og fortælle om de udfordringer, du oplever.
 • Udforskning af problemstilling(er)
  Vælger du at fortsætte i et terapeutisk forløb hos mig, vil vi herefter i fællesskab forsøge at indkredse problemstillingerne og finde ud af, hvilken terapeutisk tilgang vi vil tage afsæt i.
  Læs mere om de terapeutiske tilgange, jeg primært arbejder ud fra i efterfølgende sektion.
 • Terapi
  Terapien vil herefter udfolde sig. Alt efter, hvad der er meningsfuldt for dig, vil vi benytte forskellige behandlingsmæssige redskaber til at afhjælpe de udfordringer, du ønsker, at vi skal fokusere på. Dette kunne eksempelvis inkludere samtale, hjemmearbejde, eksponering eller meditation.
 • Forebyggelse af tilbagefald
  Når du som klient har opnået den personlige og psykologiske udvikling og bedring, du ønsker, slutter vi forløbet af med at fokusere på, hvordan vi kan forebygge tilbagefald. Med andre ord undersøger vi, hvordan vi kan afhjælpe, at de problemstillinger, du kom ind i terapien med, ikke vender tilbage på samme måde som før.

Varigheden af et forløb varierer rigtig meget og er helt og aldeles afhængig af dine behov og ønsker som klient. Har du spørgsmål til det psykoterapeutiske forløb, skal du endelig kontakte mig.

Book en tid

Terapeutiske tilgang

Der findes et stort udvalg af forskellige psykoterapeutiske tilgange inden for psykologien. De har alle forskellige bud på, hvordan vi kan forstå forskellige psykiske problemstillinger og hjælpe samt støtte klienter med at håndtere og overkomme dem.

I mit terapeutiske arbejde tager jeg hovedsageligt afsæt i Acceptance and Commitment Therapy og Kognitiv Adfærdsterapi. Læs mere om de enkelte tilganges primære fokus nedenfor.

Acceptance and Commitment Therapy
Den psykoterapeutiske tilgang, jeg primært tager udgangspunkt i, er Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Et centralt fokus i ACT er at bevidstgøre og bryde snævre, fastlåste og automatiske handlings- og tankemønstre, der på forskellig vis hæmmer os i at udleve et værdsat liv.

Livet er i konstant bevægelse, og indenfor ACT anses det som en naturlig del af det at være menneske, at vi på et tidspunkt bliver skubbet ud af balance. Vores håndtering af det at blive skubbet ud af balance kan i midlertidig variere på mere eller mindre hensigtsmæssig vis.

Vi forsøger derfor gennem terapien at opbygge en mere mindful og accepterende tilgang til vores skiftende tanker, følelser og væren i verden ved at skabe en stærk kontakt til nuet. Vi arbejder os sammen hen imod at rette bevidsthed mod livsværdier og committe os til at handle i overensstemmelse med disse på en værdsat og meningsfuld måde. ACTs primære formål er at fremme det, vi inden for metoden kalder en psykologisk fleksibilitet, hvor vi mere frit og fleksibelt kan handle, agere og være i verden.

Kognitiv Adfærdsterapi
Kognitiv Adfærdsterapi fokuserer meget på, hvordan vi på forskellig vis opfatter og bearbejder information fra vores omverden, vores krop og fra vores psyke.

Tidligere oplevelser og erfaringer kan påvirke og farve den måde, vi vurderer og tolker situationer på, og dette er afgørende for, hvordan vi føler, tænker og handler. Nogle livserfaringer har gjort så stærkt indtryk på os, at de skaber en slags filter for, hvordan vi senere i livet opfatter lignende situationer. Disse filtre kan begrænse os i vores  forsøg på at håndtere og overkomme problemstillinger.

I Kognitiv Adfærdsterapi arbejder vi særligt med aktuelle problemstillinger ved at ændre og omstrukturere dysfunktionel tænkning og adfærd.

Psykoterapeutiske ydelser og priser

Individuel samtaleterapi

50 minuttter
600 kr.

Individuel samtaleterapi, udvidet session

1 time og 20 minutter
960 kr.

Parterapi

1 time og 20 minutter
960 kr.

Har du akut brug for en tid, kan du sende en mail til kontakt@laerkeahlstroem.dk med emnefeltet “Akut”, samt dit telefonnummer. Herefter ringer jeg dig op inden for 24 timer og tilbyder dig en tid hurtigst muligt.

Jeg giver desværre ikke nedslag i prisen ved henvisning fra læge eller forsikring.

Betaling modtages primært via MobilePay til 50426382. Er dette ikke muligt, kan det ske via bankoverførsel. Det er desværre ikke muligt at betale via dankort eller kontanter.

Afbud skal ske senest kl. 12 dagen inden din aftale. Falder afbuddet senere end dette, kan jeg desværre ikke nå at afsætte tiden til en anden klient, og du vil derfor blive opkrævet 50% af betalingen af den pågældende terapeutiske ydelse.

Du kan melde afbud ved at sende en mail til kontakt@laerkeahlstroem.dk.

Om mig som psykolog

Jeg færdiggjorde min bachelor i Psykologi på Aalborg Universitet i 2018 og min kandidat i Psykologi på Københavns Universitet i sommeren 2021.

Mit fortsat tætte forhold til psykologiens teoretiske bagland og forskningspraksis giver mig en unik mulighed for konstant at tage afsæt i den nyeste viden og dermed arbejde ud fra evidensbaserede psykoterapeutiske metoder. Med andre ord arbejder jeg altså ud fra metoder, der i forskningsmæssigt regi har vist sig effektive i behandlingen af forskellige psykiske problemstillinger.

For at sikre en høj kvalitet af mit terapeutiske arbejde modtager jeg desuden regelmæssig supervision af min tidligere underviser på Københavns Universitet Tine Meyer Thomsen, da jeg er dybt dedikeret til hele tiden at dygtiggøre mit arbejde som psykolog.

Etik og datahåndtering

Etiske retningslinjer
Terapeutisk arbejde kræver etiske overvejelser, hvilket jeg naturligvis også er meget engageret i. Jeg følger derfor samme etiske retningslinjer, som danske psykologer er underlagt, med det formål at beskytte dig som klient samt støtte mig som studenterterapeut. Dette indebærer blandt andet respekt for klientens rettigheder og værdighed, herunder at jeg har tavshedspligt.

For at sikre etisk forsvarlighed, høj faglig kvalitet og fortsat udvikling af mig som psykolog og person, superviseres jeg desuden løbende af den eksternt tilknyttede autoriserede psykolog Tine Meyer Thomsen, specialist i klinisk psykologi og psykoterapi.

Datasikkerhed
I mit terapeutiske arbejde håndterer jeg, under skriftlig samtykke med klienten, forskellig klientdata, og denne håndtering sker i overensstemmelse med GDPR-lovgivningen. Dette indebærer blandt andet, at du som klient til enhver tid har ret til indsigt i, hvordan data, der vedrører dig, bliver håndteret, samt ret til at få slettet denne data hvis du på et senere tidspunkt skulle ønske dette.

Læs mere om min datasikkerhedspolitik her.