Det psykoterapeutiske forløb

Det psykoterapeutiskeforløb

Alle terapeutiske forløb er selvfølgelig individuelt opbygget og tager udgangspunkt i de specifikke problemstillinger og behov, som du som klient ønsker at arbejde med.

Alle forløb vil dog typisk indeholde:

 •  Den første session
  En første session, hvor du får mulighed for at møde mig og fortælle om de udfordringer, du oplever.
 • Udforskning af problemstilling(er)
  Vælger du at fortsætte i et terapeutisk forløb hos mig, vil vi herefter i fællesskab forsøge at indkredse problemstillingerne og finde ud af, hvordan det vil være meningsfuldt for dig at arbejde med dem.
  Læs mere om de terapeutiske tilgange, jeg primært arbejder ud fra, til højre for denne spalte.
 • Terapi
  Terapien vil herefter udfolde sig. Alt efter, hvad der er meningsfuldt for dig, vil vi benytte forskellige behandlingsmæssige metoder og redskaber til at arbejde med de udfordringer, du ønsker, at vi skal fokusere på. Dette kunne eksempelvis inkludere samtale, kropsterapi, hjemmearbejde, eksponering eller meditation.
 • Den langvarige forandring
  Når du som klient har opnået den personlige og psykologiske udvikling og bedring, du ønsker, slutter vi forløbet af med at fokusere på, hvordan vi kan forebygge, at de problemstillinger, du kom ind i terapien med, ikke vender tilbage på samme måde som før.

Varigheden af et forløb varierer rigtig meget og er helt og aldeles afhængig af dine behov og ønsker som klient. Har du spørgsmål til det psykoterapeutiske forløb, skal du endelig kontakte mig.

Book en tid

Terapeutiske tilgang

Der findes et stort udvalg af forskellige psykoterapeutiske tilgange inden for psykologien. De har alle forskellige bud på, hvordan vi kan forstå forskellige psykiske problemstillinger og hjælpe samt støtte klienter med at håndtere og overkomme dem.

Overordnet set arbejder jeg eklektisk, hvilket vil sige, at jeg veksler mellem og kombinerer forskellige teorier, metoder og værktøjer alt afhængig af, hvilke udfordringer mine klienter sidder med. Mit terapeutiske fundament er dog hovedsageligt baseret på Acceptance and Commitment Therapy og Eksistentiel Terapi. Læs mere om de enkelte tilganges primære fokus nedenfor.

Acceptance and Commitment Therapy
Den psykoterapeutiske tilgang, jeg primært tager udgangspunkt i, er Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Et centralt fokus i ACT er at bevidstgøre og bryde snævre, fastlåste og automatiske handlings- og tankemønstre, der på forskellig vis begrænser os i at leve det liv, vi gerne vil.

Livet er i konstant bevægelse, og indenfor ACT anses det som en naturlig del af det at være menneske, at vi på et tidspunkt bliver skubbet ud af balance. Vores håndtering af det at blive skubbet ud af balance kan i midlertidig variere på mere eller mindre hensigtsmæssig vis.

Vi forsøger derfor gennem terapien at opbygge en mere mindful og accepterende tilgang til vores skiftende tanker, følelser og væren i verden ved at skabe en stærk kontakt til nuet. Vi arbejder sammen hen imod at rette bevidsthed mod livsværdier og committe os til at handle i overensstemmelse med disse på en værdsat og meningsfuld måde. ACTs primære formål er at fremme det, vi inden for metoden kalder en psykologisk fleksibilitet, hvor vi mere frit og fleksibelt kan handle, agere og være i verden og på den måde kan finde frihed og styrke til at gøre det, der er vigtigt for os. 

Eksistentiel Terapi
Den eksistentielle psykologi og terapi interesserer sig særligt for tilværelsens eksistentielle grundvilkår som mening, angst, frihed, isolation, magtesløshed, kærlighed, valg, liv, død og seksualitet. En hel central antagelse er nemlig, at måden, hvorpå vi som mennesker forholder os til disse grundsten i livet, har stor indvirkning på vores handlinger, følelser og tanker – vores daglige liv i det hele taget. Som den eksistentielle psykolog Bo Jacobsen så smukt indfanger det, så har vi alle i denne sammenhæng et vigtigt valg at træffe: 

“Vores muligheder som mennesker er, at vi enten kan lukke øjnene herfor og leve falsk eller blindt i en slags rollespilsliv. Eller vi kan vælge at se disse grundvilkår i øjnene og lære at forholde os konstruktivt til dem, hvorved vi kan leve mere frit, åbent, rodfæstet og ægte”. 

Bo Jacobsen, 2007

Dette frie, åbne, rodfæstede og ægte liv kaldes inden for den eksistentielle psykologi for det autentiske liv, og det er i min optik min fornemmeste opgave som psykolog at hjælpe og støtte klienter tilbage til en – for dem – meningsfuld og autentisk tilværelse. 

Psykoterapeutiske ydelser og priser

Individuelle samtaler – normal pris

Nedenfor finder du et overblik over de forskellige typer af sessioner og forløb, jeg tilbyder, samt de dertilhørende priser. Har du spørgsmål til, hvad der passer til dig og dine behov, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Individuel samtale, 50 minutter
1190kr.

Individuel samtale, udvidet session, 1 time og 20 minutter
1790kr.

Forløbsrabat: 5 samtaler á 50 minutter
5450kr. (svarende til 1090kr. pr. samtale).

Forløbsrabat: 10 samtaler á 50 minutter
10.500kr. (svarende til 1050kr. pr. samtale).

Individuelle samtaler – reduceret pris

Er du ung mellem 15-25 år, studerende eller i en svær økonomisk periode i dit liv, vil jeg gerne tilbyde dig at gå i terapi hos mig til en reduceret pris. Skriv til mig og beskriv din situation, og så finder vi en løsning, der passer til dig og dine behov. Nedenfor kan du få et overblik over de konkrete priser og muligheder.

Individuel samtale, 50 minutter
990kr.

Individuel samtale, udvidet session, 1 time og 20 minutter
1590kr.

Forløbsrabat: 5 samtaler á 50 minutter
4450kr. (svarende til 890kr. pr. samtale).

Forløbsrabat: 10 samtaler á 50 minutter
8500kr. (svarende til 850kr. pr. samtale).

Har du akut brug for en tid, kan du sende en mail til kontakt@laerkeahlstroem.dk med emnefeltet “Akut”, samt dit telefonnummer. Herefter ringer jeg dig op inden for 24 timer og tilbyder dig en tid hurtigst muligt.

Jeg giver desværre ikke nedslag i prisen ved henvisning fra læge eller forsikring.

Betaling modtages primært via MobilePay til 405573. Er dette ikke muligt, kan det ske via bankoverførsel. Det er desværre ikke muligt at betale via dankort eller kontanter.

Afbud skal ske senest kl. 12 dagen inden din aftale. Falder afbuddet senere end dette, kan jeg desværre ikke nå at afsætte tiden til en anden klient, og du vil derfor blive opkrævet 50% af betalingen af den pågældende terapeutiske ydelse.

Du kan melde afbud ved at sende en mail til kontakt@laerkeahlstroem.dk.

Om mig som psykolog

Jeg færdiggjorde min bachelor i Psykologi på Aalborg Universitet i 2018 og min kandidat i Psykologi på Københavns Universitet i sommeren 2021.

Mit fortsat tætte forhold til psykologiens teoretiske bagland og forskningspraksis giver mig en unik mulighed for konstant at tage afsæt i den nyeste viden og dermed arbejde ud fra evidensbaserede psykoterapeutiske metoder. Med andre ord arbejder jeg altså ud fra metoder, der i forskningsmæssigt regi har vist sig effektive i behandlingen af forskellige psykiske problemstillinger.

For at sikre en høj kvalitet af mit terapeutiske arbejde modtager jeg desuden regelmæssig supervision af min tidligere underviser på Københavns Universitet Tine Meyer Thomsen, da jeg er dybt dedikeret til hele tiden at dygtiggøre mit arbejde som psykolog.

Etik og datahåndtering

Etiske retningslinjer
Terapeutisk arbejde kræver etiske overvejelser, hvilket jeg naturligvis også er meget engageret i. Jeg følger derfor samme etiske retningslinjer, som danske psykologer er underlagt, med det formål at beskytte dig som klient samt støtte mig som psykolog og terapeut. Dette indebærer blandt andet respekt for klientens rettigheder og værdighed, herunder at jeg har tavshedspligt.

For at sikre etisk forsvarlighed, høj faglig kvalitet og fortsat udvikling af mig som psykolog og person, superviseres jeg desuden løbende af den eksternt tilknyttede autoriserede psykolog Tine Meyer Thomsen, specialist i klinisk psykologi og psykoterapi.

Datasikkerhed
I mit terapeutiske arbejde håndterer jeg, under skriftlig samtykke med klienten, forskellig klientdata, og denne håndtering sker i overensstemmelse med GDPR-lovgivningen. Dette indebærer blandt andet, at du som klient til enhver tid har ret til indsigt i, hvordan data, der vedrører dig, bliver håndteret, samt ret til at få slettet denne data hvis du på et senere tidspunkt skulle ønske dette.

Læs mere om min datasikkerhedspolitik her.