Lidt om min baggrund

Jeg hedder Lærke, jeg er 27 år gammel, og jeg har bopæl på Frederiksberg med min kæreste. Oprindeligt er jeg dog fra Nordjylland, hvor jeg er vokset op sammen med mine forældre og mine 3 søstre på en lille økologisk bondegård lidt uden for den lille by Dybvad. Min studietid startede derfor også på Aalborg Universitet, hvor jeg fra 2015 til 2018 færdiggjorde min bachelor i Psykologi. Derefter hungrede min nysgerrighed efter lidt luftforandring, hvorfor jeg i sommeren 2018 pakkede mine ting og flyttede til Købehavn for at færdiggøre min kandidat i Psykologi på Københavns Universitet. Jeg er på nuværende tidspunkt igang med mit afsluttende semester og bliver færdig som psykolog i sommeren 2021. 

Ved siden af psykologistudiet har jeg i løbet af de sidste 5-6 år taget forskellige kurser og uddannelser for at dyrke og dygtiggøre mig i en mere holistisk tilgang til behandling og terapi. I 2017 rejste jeg blandt andet til Bali for at tage et intensivt 200 timers yogaunderviser-kursus hos Santosha Yoga Institute, og fra 2019 til 2020 uddannede jeg mig som Kropsterapeut hos Totum, Skolen for Kropsterapi. Jeg har siden undervist mere end 600 yogatimer, oprettet min egen klinik, hvor jeg behandler klienter med udgangspunkt i de – efter min bedste overbevisning – bedste dele fra alle de verdener, jeg har begået mig i indtil videre, og jeg har i den forbindelse stiftet bekendtskab med mange forskellige mennesker og disses både kropslige, psykiske og spirituelle udfordringer og problemstillinger. 

 

Lidt om mit interessefelt

Jeg har, lige så længe jeg kan huske, interesseret mig utrolig meget for mennesket, og min vej ind i det psykologiske felt var derfor på mange måder både oplagt og naturlig. Allerede halvvejs på bacheloren måtte jeg dog indse, at trods psykologiens rigdom og nuancer, manglede jeg en mere helhedsorienteret tilgang til forståelsen af mennesket og den menneskelige væren med blik for både det kropslige, det psykiske og det sjælelige. Denne undren sendte mig i første omgang ind i yoga-verdenen, som for første gang i mit liv introducerede mig til Østens meget anderledes måde at tilgå mennesket på. Det ændrede mit liv radikalt. Jeg gik fra et ønske om at beskæftige mig hardcore erhvervsorienteret med psykologien til at rette min opmærksomhed og interesse ind på en meget mere holistisk tilgang til forståelsen af menneskelige udfordringer, psykiske såvel som kropslige, eksistentielle og ikke mindst spirituelle. Og med min umættelige nysgerrighed kommer der hele tiden nye perspektiver til.

Selvom jeg er meget taknemmelig for mit afsæt i den vestlige forståelse af den menneskelige psykologi, nåede jeg altså på et tidligt tidspunkt i min uddannelse til en erkendelse af udfordringerne ved dennes reduktionistiske forsøg på at belyse og forstå psyken ved at isolere den fra resten af den ufatteligt intelligente menneskelige organisme. Gang på gang bliver jeg overvældet af den enorme visdom, der opstår, når vi tør se ud over vores eget begrænsede perspektiv og tør lade os inspirere af andres indsigter. Jeg tror på, at vi som mennesker alle har kæmpe potentialer, som vi udlever i forskelligt omfang af forskellige årsager, og det er adgangen til dette potentiale samt de blokeringer, der kan begrænse denne adgang, jeg især interesserer mig for og arbejder med. Jeg finder enormt stor mening i og formål med at hjælpe og støtte mennesker – inklusiv mig selv – i udviklingen mod at træde fuldt ind i livet som hele mennesker med størst mulig autenticitet, nærvær og kærlighed.